Eko-Anksiyete Nedir?

Çevreye insan faaliyeti ve iklim krizi tarafından verilen ve verilecek olan zarar konusundaki aşırı endişe duyulmasıdır ...

Fosil Yakıt Nedir?

Fosil yakıtlar yenilenemeyen bir enerji türüdür. Kömür, petrol gibi fosil yakıtları yakmak sera gazlarını arttıran başlıca aktivitelerdendir ...

Mikro Inverter Nedir?

Çoğunlukla, küçük ev tipi projelerde maksimum verim almak amacıyla kullanılmaktadır. Bu inverter çeşidinin en büyük artısı gölgelenme veya panelden kaynaklı ...

Batarya Yönetim Sistemi Nedir?

Son derece hassas olan pillerin şarj edilirken ihtiyaç duyduğu akım ve voltajı, korumaları gereken sıcaklık değerlerini, kalan şarj miktarını vs ...

Sera Etkisi Nedir?

Sera gazları dünyadaki ısının uzaya kaçmasını engelleyerek dünyamızı yaşanabilir hale getirmektedir. Bu ısı tutma olayına sera etkisi denir ...

İklim Krizi Nedir?

İklim değişikliğinin sebep olacağı geri döndürülemez hasarı durdurmak veya azaltmak için acil bir şekilde harekete geçilmesi gereken duruma iklim krizi ...

Şarj İstasyonu Nedir?

Elektrikli araçların yol kat edebilmesi için belirli aralıklarla şarj edilerek bataryasının doldurulmasını sağlayan ünitelerdir. Bu üniteler hem kişisel konutlara hem ...

Hibrit Araç Nedir?

Hibrit araçlar, normal araçlar gibi hem içten yanmalı motor hem de elektrik motoru ve bataryası bulunan otomobil türleridir. Geleneksel araçlardan ...

Elektrikli Araç Nedir?

Elektrikli araç, klasik benzinli ve dizel otomobillerden farklı olarak, içten yanmalı motor yerine elektrik motorundan güç sağlayan taşıtlardır. Bu araçlarda ...

Sıcak Hava Dalgası Nedir?

Günlük maksimum sıcaklığın, ardı ardına 5 gün boyunca, yıllarca kaydedilen ortalama sıcaklıkların 5°C üzerinde gerçekleşmesine sıcak hava dalgası denir ...

Hibrit Inverter Nedir?

Hibrit inverterler, enerji üretimin ihtiyaçtan daha fazla olduğunda akü gibi depolama elemanlarında toplanmasını veya şebekeye verilmesini sağlayan; üretimin ihtiyaçtan daha ...

String Inverter Nedir?

DC giriş gerilimlerinin izin verdiği voltaj seviyelerine kadar panellerin seri olarak bağlandığı ve seri olarak birbirine bağlanmış bu dizilerin direkt ...

EVA(Etilen Vinyl Asetat) Film Nedir?

Cam, güneş hücreleri ve backsheet arasını dolduran katmandır. Sıcak laminasyon ile güneş hücrelerini çevreler. Parçaları birbirine yapıştıran özel bir katmandır ...

Modül Verimliliği Nedir?

Fotovoltaik Panel’in ürettiği enerjinin, aldığı enerjiye oranıdır. Genelde %18-20 arasında bir verimliliği vardır ...

Kısa Devre Akımı Nedir?

Güneş panelinin kısa devre halinde, yani artı ve eksi uçlarını birbirine arada bir yük olmadan bağladığınız durumda ürettiği akım değeridir ...

Açık Devre Gerilimi Nedir?

Fotovoltaik panelin standart test koşulları altında, uçları arasında herhangi bir yük yokken ölçülen gerilim değeridir. Bu değere göre paneller seri ...

Maksimum Güç Gerilimi-Akımı Nedir?

Standart koşullar altında Fotovoltaik Pnael'in ürettiği maksimum gerilim ve akım değeridir. Akım-Gerilim grafiğinden de tespit edilebilir. Güç değeri tepe noktadayken ...

Güç Toleransı Nedir?

PV Panellerin güç değerleri değişiklik gösterebilir. Hücrenin, normal koşullarda verdiği güç minimum güç olarak değerlendirilir. Maksimum güç, hücre üretildikten sonraki ...

Maksimum Sistem Gerilimi Nedir?

Fotovoltaik paneller seriler halinde bağlanırken oluşabilecek en yüksek gerilim değeridir. Bu değerin üstüne çıkıldığında sistem tehlikeli hale gelir ...

Backsheet nedir?

Fotovoltaik Panel’in arka kısmının yalıtımını ve optimum scaklıkta çalışmasını sağlar. Fotovoltaik panel boyutuna göre kesilerek lamine edilir ...

Güneş Hücreleri Nedir?

Güneş ışınını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Yarı ilken bir diyot gibi çalışarak, fotoelektrik reaksiyonlar sonucu, enerji dönüşümünü gerçekleştirir ...

LCOE (Levelized Cost of Energy) Nedir?

Seviyelendirilmiş elektrik maliyeti, bir enerji santralinin yatırım, işletme, bakım&onarım gibi tüm masrafların dahil edilerek hesaplanan enerji birim maliyetidir. Bu maliyeti ...

Inverter Nedir?

Inverterler güneş paneli ile beraber sistemin yapısını oluşturarak panellerin ürettiği doğru akımı alternatif akıma akıma çeviren ekipmanlardır. Enerji dönüştürücü görevi ...

EPC Nedir?

‘Engineering Procurement and Construction’ kelimelerinin kısaltması olup, Türkçe ‘Mühendislik, Tedarik ve Kurulum’ anlamına gelmektedir. Bu da müteahhit firmanın güneş enerjisi ...