SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

Bu bölümde güneş enerjisi sektöründe mevcut güncel sorunlar ve çözüm önerileri paylaşılmaktadır.
Gündeme almamızı istediğiniz bir problemi lütfen bilgi@solarbaba.org e-posta adresine yollayın.
Çözüm önerilerinizi de bizlerle paylaşmanızdan mutluluk duyarız.
Test aşamasında olan bu sayfamız Mayıs 2022’de yayına geçecektir.

Sorun: Çatı üstü GES kurulumun resmi süreçlerinin uzun ve prosedürlü olması

Çözüm: Bölgenin dağıtım merkezine yapılacak çağrı mektubu başvurusu, değerlendirme ve proje onayları ile birlikte yaklaşık 4 hafta sürmektedir. Bu süreç online bir şekilde e-devlet üzerinden yürütülmelidir.

 

Sorun: Çatı üstü GES uygulamalarında santral gücünün yanlış belirlenmesi.

Çözüm: Kurulum yapılabilecek alanın genişliği ve bu alana sığdırılabilecek panel sayısı proje gücünü belirler.

Sorun: Çatı üstü GES projelerinde yanlış çatı tipi ve lokasyon seçimi

Çözüm: Öncelikle kurulacak bölgenin güneşlenme ve iklim koşulları, çatının mekanik yapısı eğimi, gölgelenme durumu, şebekeye bağlantı yapılabilecek noktalar gibi faktörler göz önünde bulundurularak yatırım yapılmalı.

Sorun: Şarj istasyonlarının yetersizliği

Çözüm: Evinizin kapsının önünde aracınızı şarj etmek hem maliyet hem de pratiklik açısından en uygun olanı. Site yönetimleri ya da otopark işletmecilerinin bu konuda şimdiden hızlıca çalışmaya başlaması gerekiyor.

Sorun: Elektrik piyasasında önlisans dönemi süreç uzunluğu

Çözüm: Temiz enerji dönüşümünün bir an önce gerçekleşmesi adına bu süreç kısaltılmalı ve dijitalleşmeyle çözüme kavuşturulmalı

Sorun: Büyük çaplı yeni kurulu güç artışları için iletim sistemlerinin yetersiz olması

Çözüm: Trafo kapasiteleri artırılarak yatırım yapılmalı

Sorun: Yeşil hidrojen ve batarya teknolojileri için destek mekanizmalarının henüz bulunmaması

Çözüm: Yeşil hidrojen ve batarya teknolojileri için ar-ge faliyetleri uygulama aşamasına gelmeli ve yatırım maliyetleri azaltılmalı

Sorun: YüzerGES Uygulamalarının Hayata Geçmemesi

Çözüm: YüzerGES’ten üretilen enerjinin artması gerekmektedir. Özellikle Devlet Su İşleri ve ilgili elektrik iletim dağıtım şirketleri prosedür konusunda kolaylık sağlamalıdır.

Sorun:İklim Değişikliği Sonucu Deniz Seviyesinin Yükselmesi

Çözüm: Buzullar eridikçe albedosu düşük olan kara ve deniz alanları artmakta ve daha fazla ısı tutulmaktadır. Bu durum o bölgelerin sıcaklığının artmasına sebep olacağından buzullar daha hızlı erimektedir. Birbirini tetikleyen bu olayların bir noktada buzulların erimesinin durdurulamayacak noktaya gelmesine sebep olabileceği unutulmamalı ve fosil yakıt tüketimi acil olarak azaltılmalıdır.

Kaynak: http://climatechange.boun.edu.tr/deniz-seviyesinin-yukselmesi/

Sorun: TarımGES Uygulamalarının Hayata Geçmemesi

Çözüm: Özellikle tarımsal sulamada kullanılan enerjinin tarımGES’ten üretilen enerjiden sağlanması büyük avantaj sağlar. Burada Tarım Bakanlığı’nın çiftçilerin maliyetleri yüksek maliyetlerini göz önünde bulundurarak teşvikler vermesi ve desteklemesi gerekmektedir.

Kaynak: https://tarfin.com/blog/tarimda-gunes-enerjisi-kullanimi

Sorun: Elektrikli Araç Şarj Uyumluluğu

Çözüm: Elektrikli araçlarda şarj uyumluluğunun olmaması bu araçların yaygınlaştırılmasının önüne bir engel olabilir. Bunun önüne geçmek için evrensel bir şarj portu uygulaması yapılabilir.


Kaynak: https://ev.hedeffilo.com/ev-nedir/sikca-sorulan-sorular

Sorun:Elektrikli aracındaki akü çalışma aralığı

Çözüm: Elektrikli aracın akü sıcaklığının çalışma aralığı (15℃ ila 45℃), içten yanmalı motora sahip aracının aküsünden (-30℃ ila 50℃) daha düşüktür. Ayrıca elektrikli araçların pil bileşenleri yanıcı maddelerden üretilmektedir. Bu yüzden yangın her an yangın ihtimalile karşı karşıya kalınmaktadır. Üreticiler, termal kaçak oluşmasını önlemek için pili güvenlik duvarlarıyla daha küçük hücrelere ayırarak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışmaktadırlar.

Kaynak: https://www.incitas.com.tr/bilgi-merkezi/blog/elektrikli-araclarda-akuler

Sorun:Enerjide Arz-Talep Dengesizliği

Çözüm: Gelisecek elektrikli araç kullanımı ve mevcutta elektrik tüketiminin bölgesel dağılımına baktığımızda, özellikle İstanbul ve yakın çevresinde gerekecek elektrik ihtiyacının mevcut yönetmelik ile temiz enerjiden üreterek karşılamak mümkün değil. Fiziki  kısıtlar nedeni ile temiz enerji üretim tesisi kuramayacak  tüketiciler için belli kurallar çerçevesinde, farklı bölgelerde enerji tesisi kurulumuna izin verilmelidir. Bu modelde mahsuplasma elektrik dağıtım firmaları içinde değil her firmanın kendi muhasebe kaydı içinde yapılmalıdır. Satılan elektrik gelirini tüketilenden fazla olmadığı durumda bu bedel elektrik dağıtım şebekesinin geliştirilmesi için ilgili kamu kurumuna aktarılmalıdır.

Kaynak: bilgi@solarbaba.org mail adresimize gelen sorun&çözümlerden paylaşılmıştır.

 

Sorun: Enerjide Dışa Bağımlılık

Çözüm: Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel emtia ve enerji maliyetlerinde olağanüstü artışlara yol açtığına işaret ediyor. Artan bu maliyetler hem dünya hem de ülkemizde enflasyon etkileri olarak iktisadi hayatımıza yansımaktadır. Ayrıca enerji arzında da kısa vadede önemli riskler ortaya çıkarmaktadır. Bu riskleri azaltmak ve yüksek tedarik maliyetleriyle tekrar karşılaşmamak için en doğru çözümünün yabancı kaynaklı petrol, kömür ya da doğal gaza bağımlılığımızı azaltarak rüzgar ve güneş gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha fazla ağırlık vermektir.

Kaynak: https://www.haberturk.com/yenilenebilir-enerji-ithalati-azaltacak-3372335-ekonomi

Sorun: Güneş Enerjisi Sektörü Mevzuat Prosedürleri

Çözüm: Güneş enerjisinin önündeki engellerden bir tanesi karar alıcılar olduğu düşünülmektedir. Güneş enerjisinin aslında tüm partiler tarafından desteklendiğini söylemek mümkün, ancak iş kanun ve yönetmeliklere gelince çıkan sonuç, verilen sözlü desteğin biraz daha gerisinde kalıyor. Tüzel kişilikler içerisinde güneş enerjisine destek olanlar da, köstek olanlar da var. Var olan bilgi kirliliği de bu ayrışmayı her iki yönde körüklüyor. Çözüm olarak ilgili mevzuat prosedürlerinin dijital ortamlara yüklenebilmesi ve güneş enerjisinin tabana yayılmasının desteklenmesidir.

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15058&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Sorun: GES’lerde Çatı Akması Problemi

Çözüm: Doğru mühendislik, tecrübeli bir ekip ve doğru malzeme seçimiyle yapılan profesyonel bir uygulamayla çatının su akıtması riski yoktur. Başka bir deyişle bu risk, mevcut çatı kaplamasının sabitlenmesinde kullanılan vidaların akıtma riskinden daha fazla değildir.

GES taşıyıcı sistemini çatıya sabitleme noktalarında uzun ömürlü EPDM yalıtım malzemeleri (izolasyon bandı ve conta) kullanılmaktadır.

Kaynak: Bu sorun güneş enerjisi santraline gidilerek tespit edilmiştir.

 

Sorun: Güneş enerjisi santrallerinde kablo yalıtımının yetersiz yapılması veya yapılmaması

Çözüm: Santrallerdeki kablo yalıtımları özellikle kablo sıyrıklarından kaynaklı açıklıkların yalıtımının yeterli yapılması gerekmektedir. O an olmasa bile sonrasında santrallerde arızaya sebep olabilir.

Kaynak: Bu sorun güneş enerjisi santraline gidilerek tespit edilmiştir.

Sorun: Panel montajı sırasında hizalamadan kaynaklı estetik hatalar

Çözüm: Güneş enerjisi santrallerinde panel montajı yapılmadan önce ip vs. ile hizalama yapılmalı. Sonrasında yaşanacak dizayn hatalarından kaynaklı üretim kayıplarının önüne geçilmelidir.

Kaynak: Bu sorun güneş enerjisi santraline gidilerek tespit edilmiştir.

Sorun: Montaj sırasında panele uygulanan fiziksel kuvvet sonucu mikro çatlakların oluşması

Çözüm: Montaj sırasında panele uygulanan fiziksel kuvvet sonucu mikro çatlakların oluşması verim kayıplarına yol açar Bu olayların yaşanmaması için güneş panelleri doğru bir şekilde nakliye edilmeli. Montaj yapılmadan önce teknik elemanlara süreç ile ilgili eğitimler verilmeli.

Kaynak: Bu sorun güneş enerjisi santraline gidilerek tespit edilmiştir.

Sorun: Güneş panelinden kaynaklanan verim kayıpları

Çözüm:Her bir PV üretecin mümkün olan en yüksek miktarda enerji ürettiği, Maksimum
Güç Noktası (Maximum Power Point –MPP) olarak adlandırılan bir çalışma noktası vardır. Üretilen enerji temel olarak
solar ışınıma bağlıdır. Panel içindeki dizilerde bulunan PV modüllerden her
hangi biri gölgelenirse, modülün ve dizinin elektriksel özellikleri önemli ölçüde değişir; Güneş paneli artık birbirinden farklı çalışma koşullarına sahip çok sayıda çalışma noktasına sahiptir. Doğru panel üretimi ve doğru dizayn sonucu bu sorun ortadan kaldırılabilir.

Kaynak: Bu sorun güneş enerjisi santraline gidilerek tespit edilmiştir.

Sorun: Güneş paneli maliyetlerindeki artış

Çözüm:2020 Ağustos ayında 1 MW Çatı GES yatırımı yaklaşık 475 bin dolara mal olurken bu rakam bugün ise yaklaşık 650 bin dolar. Güneş panelinin en önemli girdileri polisilikon, cam ve alüminyum, bakır gibi emtialar da ciddi girdilerdir. Global’de emtia fiyatları döviz bazında lüksek oranlarda artışlar gösterdi. Bunlara lojistik fiyatlarındaki yükseliş eklenince güneş paneli maliyetleri de arttı. Yeterli ham maddenin bulunması ve döviz kurlarının normalleşmesiyle bu sorun ortadan kalkabilir.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/775700

Sorun
Türkiye’de sayısı hızla artacak şarj istasyonları ve bu istasyonlarda her gün şarj olacak çok sayıda elektrikli araba, bir süre sonra ülke genelinde elektrik talebini arttıracaktır.
Çözüm
Şarj için kullanılacak elektrik mutlaka güneş ve/veya rüzgar santrallerinden gelmeli. Çok sayıda şarj istasyonu barındıran büyük dinlenme tesislerinin arkasına elektrik talebini karşılamak için lisanssız güneş enerji santrali (GES) veya rüzgar enerji santrali (RES) kurulabilir. Şehir içindeki tek bir operatöre bağlı çok sayıdaki şarj istasyonunun ihtiyacı ise tüketim birleştirme yöntemi ile bir lisanssız 5.1.h temiz enerji santrali ile karşılanmalı. İlgili mevzuatın da yayınlanmasından sonra şarj noktaları , yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları (YETA) ile ucuz ve temiz elektrik tedarik edebilir.

Böylece elektrikli araba sahiplerine de neredeyse sabit bir fiyatla şarj hizmeti sunulabilir.
Kaynak
Şarj İstasyonu Yönetmeliği

Sorun
Lisanssız GES yatırımlarında anlık olarak 1MW limitini geçen güneş enerji santrallerinde o aya ait olan tüm YEKDEM gelirine el konmaktadır.
Çözüm
Tüm arazi tipi lisanssız GES yatırımlarında 1MW limitini geçen enerji miktarı bedelsiz olarak dağıtım şirketine aktarılır.
Kaynak
https://www.derenhukuk.com/lisansiz-elektrik-uretiminde-guc-asimi/
https://www.derenhukuk.com/guc-asimi-halinde-uygulanan-yaptirimlar/

Sorun
OSB içindeki sanayicilerin birçoğunun elektrik tüketimi oldukça yüksek. Çatılarına kuracakları güneş enerji santralleri bu tüketimin çoğu kez en fazla %5-10’luk bölümünü karşılayabiliyor. Bu yüzden birçok fabrika sahibi için GES yatırımı yapmak anlamlı olmuyor.

Mevcut 5.1.h lisanssız eneerji yatırım yönetmeliğine göre bu yatırımlar aynı dağıtım bölgesi içinde yapılabiliyor. OSB bir dağıtım şirketi statüsünde olduğundan, OSB içindeki bir sanayici OSB dışındaki bir araziye kuracağı RES veya GES ile mahsuplaşma yapamıyor.
Çözüm
Aynı bankalar arasında olduğu gibi, dağıtım şirketleri arasında da mahsuplaşma-iletişim kanalı açılır. 5.1.h lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamında OSB dışında da GES kurulumu yapılır.
Kaynak
https://www.dunya.com/kose-yazisi/enerji-uretiminde-osb-mevzuati-engeli/653042