Solar3GW Hibrit Enerji Santrali Verilerini Yayımladı

Solar3GW Hibrit Enerji Santrali Verilerini Yayımladı

Hibrit enerji santralleri mevzuatının yürürlüğe girdiği 2020 senesinden beri, yardımcı kaynaklı üretim tesisleri ile ilgili yönetmelik değişikliği ile ülkemizin GES kurulu gücü artmaya devam ediyor. Solar3GW bu konuda derlediği güncel verileri paylaştı.

Buna göre yardımcı ünite GES kurulu gücü 230 MWp’e yaklaşmış görünürken, bunların kurulduğu santraller olarak RES ve HES’ler öne çıkmakta. Özellikle, kamu kuruluşları, yardımcı ünitelerle ilgili süreçleri netleştirdiği ve HES’lerin kurabileceği yardımcı kaynak ünitelerindeki %15’lik sınır kalktığı için, ilerleyen dönemde hibrit santrallerdeki GES’lerin daha da hızlı artmasını beklemekteyiz. Solar3GW, mevcut elektrik üretim karmamıza eklenebilecek yardımcı ünite GES kurulu güç tahminini 13,5 GW civarında olduğunu açıkladı.

Mevcut şebeke altyapısının ve yenilenebilire tanınmış kapasitelerin daha verimli kullanılması, aynı zamanda güneş enerjisi sektörüne sürekli bir yeni kapasite tahsisi anlamına gelen hibrit santrallerin yaygınlaşması büyük önem arz ediyor.

Bu anlamda mevzuatta yapılması gereken bazı iyileştirmeler ise şu şekilde;

1. Yardımcı kaynak olarak kurulacak GES’lerin teknik değerlendirmesinin EİGM tarafından farklı kriterlerle yapılması yerinde olacaktır. Nitekim mevcuttaki santrallerin alanları düşünüldüğünde, işletme açısından bırakılacak alanlar daha geniş olabilmekte, bu yüzden güç yoğunluğu için yeni ana kaynak GES’lere göre tanımlanmış değerler yüksek kalabilmektedir. Güç yoğunluğu teknik kriteri, gereğinden fazla alanın kullanılmaması için konulmuş bir kriter olduğundan, hali hazırda santral sahası olarak belirlenmiş alanlarda, bu kriterin tek GES kuruluyormuş gibi değerlendirilmemesi yerinde olacaktır.

2. Eklenecek yardımcı kaynak ünite GES’ler için imar planı sürecinin tanımlanması, belediyelerdeki süreçlerde kolaylık sağlayacaktır. Özellikle, ek kamulaştırma yapılmaksızın, zaten imara işlenmiş mevcut santral sahalarına eklenecek yardımcı kaynak ünite GES’ler, yapı ruhsatına basitçe işlenebilmelidir.

3. Santral sahası belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar, özellikle işletmede olan santraller için, tamamlanmış kamulaştırma alanlarına kadar genişletilebilmelidir. Bu da yardımcı ünite GES kurulumu için daha geniş alan ve esneklik anlamına gelecektir.

4. Yardımcı kaynak GES üniteleri için kapasite tahsisi, TEİAŞ tarafından yeni bir GES kapasitesi tahsis ediliyormuş gibi değerlendirilmek yerine, yardımcı ünite devreye alındığında da toplamda ana kaynağa tanınmış trafo gücü sınırında kalınacağından; bu konuda ek bağlantı görüşü isteri kaldırılmalı, sadece TEİAŞ’a bilgilendirme yapılmalıdır.

 

Solar3GW’a yapmış olduğu bu faydalı çalışma için teşekkür ederiz.