AB Konseyi Dün, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Yönergesi’nin Nihai Onayını Duyurdu

AB Konseyi Dün, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Yönergesi’nin Nihai Onayını Duyurdu

Kurallar 2024’ün başından itibaren 500’den fazla çalışanı olan şirketler için uygulanmaya başlayacak, bunu 2025’te 250’den fazla çalışanı veya 40 milyon Euro geliri olan şirketler ve 2026’da KOBİ’ler izleyecek.

CSRD’nin, mevcut AB sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi olan 2014 Finansal Olmayan Raporlama Direktifi’nin (NFRD) kapsamlı bir güncellemesi olması amaçlanıyor.
Yeni kurallar, sürdürülebilirlik bildirimleri sağlaması gereken şirket sayısını şu anda yaklaşık 12.000’den 50.000’in üzerine çıkaracak ve şirketin çevre, insan hakları ve sosyal standartlar üzerindeki etkileri ve sürdürülebilirlikle ilgili risk hakkında daha ayrıntılı raporlama gereklilikleri getirecek.

AB Parlamentosu ile AB Konseyi arasında yakın zamanda yapılan bir anlaşmanın ardından, kurallar ayrıca şirketlerin raporlanan sürdürülebilirlik bilgilerinin bağımsız olarak denetlenmesini gerektirecek ve bazı büyük AB dışı şirketler için geçerli olacak.

Mevzuat, AB Parlamentosu ve Konsey Başkanları tarafından imzalandıktan sonra Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanacak ve 20 gün sonra resmen yürürlüğe girecek. Üye devletlerin yeni kuralları 18 ay içinde uygulamaları gerekecek.

Özetlemek gerekirse;
AB bağlantılı bir şirketiniz varsa veya AB’ye satış yapıyorsanız, bu kurallar sizin için de bağlayıcı olacak. Bu da önümüzdeki günlerde Türkiye’deki şirketler için Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması’nın zorunlu kılınması yönündeki kanuni düzenlemeleri gündeme getirebilir.

Düzenlemeyle ilgili detaylı bir değerlendirmeyi buradan okuyabilirsiniz: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/council-gives-final-green-light-to-corporate-sustainability-reporting-directive/